OUDEDIJK Rotterdam   vernieuwing paalfundering en kozijnen voor- en achtergevel
plan:     maart 2014
status:  gereed juni 2015
3D model
Ontwerp
3D souterrain
Back
Next
Back
Next